Tříděný odpad

Ve městě Vejprty již několik let funguje systém třídění odpadů pro komodity papír, plast, sklo a textil. Nově jsou připravovány kontejnery na drobné elektrospotřebiče. Tyto komodity jsou odděleně sbírány do barevných kontejnerů nebo sváženy v pravidelných pytlových svozech . Málo z Vás ovšem ví, co se děje s vytříděnými odpady dále.

Odpady z barevných kontejnerů:

Papír, plast a sklo z barevných kontejnerů jsou sváženy popelářským vozem Služeb města Vejprty do Chomutova do velké průmyslové třídírny odpadů, kde dochází k delšímu roztřídění podle komodit. Např. z plastů se třídí PET láhve (i podle barev), LDPE folie, polystyren, a další ekonomicky zhodnotitelné materiály. Zbytek po dotřídění se ovšem neskládkuje, ale má další využití např. v energetice nebo v cementárenském průmyslu.

Odpady z pytlového svozu:

Jsou sváženy externím dopravcem na Skládku TKO České Hamry. Zde má město Vejprty vlastní malé dotřiďovací zařízení. Plast a papír jsou zde dále tříděny podobně jako v předchozím případě, např. papír je tříděn na kartón, nápojové obaly (tzv. kompozitní obaly) a ostatní papír. Zde vytříděné odpady jsou pak dále nabízeny přímo koncovým zpracovatelům.

Proč třídit:

Prvním důvodem pro třídění, na kterém by mělo záležet každému z nás, je jistě ochrana životního prostředí. Např. při prvovýrobě plastů se spotřebovávají neobnovitelné nerostné suroviny (ropa, uhlí). Dále je zde velká energetická spotřeba, ale i náklady na dopravu surovin. Recyklace pak všeobecně přispívá na snížení všech těchto dopadů na životní prostředí.

Druhým důvodem je platná legislativa ČR. Pro nakládání s odpady platí v České republice jasná hierarchie:

  1. předcházení vzniku
  2. opětovné použití (některé vratné obaly)
  3. recyklace
  4. využití odpadů (např. energetické využití)
  5. odstraňování

Třetím důvodem je ekonomika. Za likvidaci jedné tuny komunálního odpadu Město Vejprty zaplatí cca 1000 Kč ze svého rozpočtu. Za stejné množství vytříděných PET lahví v pytlovém svozu může 2000 až 4000 Kč dostat. Za ušetřené a získané peníze pak město opravit chodníky nebo veřejné osvětlení a v konečném případě i zlevnit poplatek za likvidaci odpadů, a to by už mohlo zajímat většinu z nás.

Příspěvek byl publikován v rubrice Odpady. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.