Díky podpoře od Ústeckého kraje byl pořízen nosič kontejnerů s příslušenstvím

Tato podpora byla poskytnuta v rámci programu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro rok 2023 – 2024. Spolupráce nám umožnila nákup nosiče kontejnerů a příslušenství.

Děkujeme Ústeckému kraji za finanční podporu.

Rubriky: Odpady | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Díky podpoře od Ústeckého kraje byl pořízen nosič kontejnerů s příslušenstvím

Sběrný dvůr – 28.10.2023

V sobotu dne 28.10.2023 bude Sběrný dvůr zavřený (svátek).

Rubriky: Odpady | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sběrný dvůr – 28.10.2023

Lepší životní prostředí ve Vejprtech podpořil i Ústecký kraj

Jednou z možností, jak snížit zátěž rozpočtu města v oblasti nakládání s odpady je využití finančních zdrojů z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji.

Díky této podpoře jsme mohli pořídit nový, moderní svozový vůz s větší kapacitou. Auto bude svážet papírové a lepenkové obaly, plastové a skleněné obaly. Pomůže nám udržet větší pořádek u kontejnerových hnízd, která budou efektivněji vyvážena. Zlepšíme si tak životní prostředí a komfort bydlení ve městě. V širším měřítku dojde ke snížení množství odpadu na skládce a tím se nám bude i lépe dýchat, protože produkce skleníkových plynů ze skládky logicky poklesne.

K tomu všemu nám bude sloužit nový vůz s podvozkem MAN 18,320 BB 4×4, opatřený nástavbou na svoz odpadu s rotačním stlačováním FAUN Rotopress 516 a výsypným zařízením Zoeller.

Nákup vozu podpořil Ústecký kraj.

Rubriky: Odpady | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lepší životní prostředí ve Vejprtech podpořil i Ústecký kraj

Zákonné poplatky a celková cena za skládkování

Z důvodu množících se dotazů a možných nejasností týkající se výpočtu ceny za skládkování mi dovolte vysvětlit, jak je stanovena celková cena skládkovaného odpadu.

Celková cena se skládá dle zákona 185/2001 „Zákon o odpadech“ celkem ze čtyř složek:

  1. Základní cena odpadu – jde o platbu za skládkování, kterou vybírá provozovatel skládky za uložení odpadu (cena za službu). K této ceně se přičítá DPH.
  2. Finanční rezerva – jedná se o zákonný poplatek, který provozovatel skládky musí odvést ze zákona na vázaný účet, kde se tvoří finanční rezerva pro rekultivaci skládky po ukončení provozu. U některých provozovatelů je tento poplatek již zahrnut v základní ceně. Např. u ostatních odpadů kat.č. 17 jde o částku 35 Kč/t. K této ceně se přičítá DPH.
  3. Základní poplatek – Jde o zákonný poplatek, který odvádí provozovatel skládky obci na jejímž území je skládka provozována. V případě Ostatních odpadů jde o částku 500 Kč/tunu u nebezpečných odpadů zaplatíte 1700 Kč/tunu.
  4. Rizikový poplatekJde o poplatek za ukládání nebezpečných odpadů a je příjmem Státního fondu životního prostředí jeho výše je v současné době 4500 Kč/tunu (viz. Příloha č. 6 Zákona o odpadech). Protože Skládce TKO České Hamry není ukládání nebezpečných odpadů povoleno, tento poplatek se na skládce nevybírá.

Zákonný (Základní) poplatek může být za určitých okolností odpuštěn a to v případě, že byl odpad použit jako technologický materiál pro zabezpečení skládky. V případě Skládky TKO České Hamry může tímto odpadem v současnosti být pouze odpad kat.č. 17 05 04 Zemina a kamení, tak jak nám to nařizuje platné integrované povolení bod 9.3. viz. příloha:

Odpad kat.č. 17 05 04 dále musí splňovat další podmínky, což nese další náklady. Zpravidla proto tuto možnost skládkování umožňujeme zákazníkům, kteří uloží na naší Skládku více jak 100 t odpadu (viz. Podmínka 3.1.13 Integrovaného povolení)

O tomto způsobu skládkování vždy rozhoduji po předchozím jednání a splnění všech zákonných požadavků odpadový hospodář.

Bez jeho výslovného souhlasu nesmí být materiál jako „technologický“ přijat.

Rubriky: Odpady | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zákonné poplatky a celková cena za skládkování

Ukliďme svět – Ukliďme Česko

Již podruhé se Služby města Vejprty zapojili do akce „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“ pořádané Českým svazem ochránců přírody a Spolkem Ekosmák.

Již v loňském roce nás oslovilo Gymnázium Kadaň, zda by jsme se nechtěli přidat a nepomohli jim s likvidací uklizeného odpadu. Loni studenti Gymnázia uklízeli cestu mezi Novým Zvoláním a Českými Hamry.

Letos studenti 2. ročníku, 10 osob z Gymnázia Kadaň a 10 osob z Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge, Annaberg-Buchholz, uklízeli odpad podél silnice od autobusové zastávky Kryštofovy Hamry rozcestí až za hráz přehrady Přísečnice (cca 5 km). Při této akci bylo uklizeno cca 22 pytlů odpadů.

Děkujeme.

Rubriky: Odpady | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukliďme svět – Ukliďme Česko

BOBR co jí odpady

BOBRBOBR (zkratka dvojměstí BOleslav – BRandýs, kde se v závodě Brandýské strojírny a slévárny vyráběl) na popelnice válcového tvaru o objemu 110 litrů.

V současné době jsou již popelářské vozy zpravidla schopné vyvážet celou paletu kontejnerů (kulaté 110 litrů, hranaté 250, 550 litrů, velké 1100 litrové kontejnery atd.).

Rubriky: Slovníček odpadáře | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BOBR co jí odpady

Není kukačka jako KUKAčka

PopelářKUKAčka neboli KUKA vůz je nákladní automobil s nástavbou na nakládku, svoz a vykládku maloobjemových odpadů. Lidově řečeno popelářské auto, krátce popelář.

Kukačka je pak určená pro nakládku velkoobjemových kontejnerů (1100 litrů).

Rubriky: Slovníček odpadáře | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Není kukačka jako KUKAčka

Tříděný odpad

Ve městě Vejprty již několik let funguje systém třídění odpadů pro komodity papír, plast, sklo a textil. Nově jsou připravovány kontejnery na drobné elektrospotřebiče. Tyto komodity jsou odděleně sbírány do barevných kontejnerů nebo sváženy v pravidelných pytlových svozech . Málo z Vás ovšem ví, co se děje s vytříděnými odpady dále.

Odpady z barevných kontejnerů:

Papír, plast a sklo z barevných kontejnerů jsou sváženy popelářským vozem Služeb města Vejprty do Chomutova do velké průmyslové třídírny odpadů, kde dochází k delšímu roztřídění podle komodit. Např. z plastů se třídí PET láhve (i podle barev), LDPE folie, polystyren, a další ekonomicky zhodnotitelné materiály. Zbytek po dotřídění se ovšem neskládkuje, ale má další využití např. v energetice nebo v cementárenském průmyslu.

Odpady z pytlového svozu:

Jsou sváženy externím dopravcem na Skládku TKO České Hamry. Zde má město Vejprty vlastní malé dotřiďovací zařízení. Plast a papír jsou zde dále tříděny podobně jako v předchozím případě, např. papír je tříděn na kartón, nápojové obaly (tzv. kompozitní obaly) a ostatní papír. Zde vytříděné odpady jsou pak dále nabízeny přímo koncovým zpracovatelům.

Proč třídit:

Prvním důvodem pro třídění, na kterém by mělo záležet každému z nás, je jistě ochrana životního prostředí. Např. při prvovýrobě plastů se spotřebovávají neobnovitelné nerostné suroviny (ropa, uhlí). Dále je zde velká energetická spotřeba, ale i náklady na dopravu surovin. Recyklace pak všeobecně přispívá na snížení všech těchto dopadů na životní prostředí.

Druhým důvodem je platná legislativa ČR. Pro nakládání s odpady platí v České republice jasná hierarchie:

  1. předcházení vzniku
  2. opětovné použití (některé vratné obaly)
  3. recyklace
  4. využití odpadů (např. energetické využití)
  5. odstraňování

Třetím důvodem je ekonomika. Za likvidaci jedné tuny komunálního odpadu Město Vejprty zaplatí cca 1000 Kč ze svého rozpočtu. Za stejné množství vytříděných PET lahví v pytlovém svozu může 2000 až 4000 Kč dostat. Za ušetřené a získané peníze pak město opravit chodníky nebo veřejné osvětlení a v konečném případě i zlevnit poplatek za likvidaci odpadů, a to by už mohlo zajímat většinu z nás.

Rubriky: Odpady | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříděný odpad

Ekologický sýr pro domácnost

ECOCHEESE
To, že vybité baterie nepatří do koše ví dnes už každé malé dítě. Přestože v našem městě je velký počet sběrných míst vysloužilých baterií (MěÚ, MěKaSS, sběrný dvůr a u všech prodejců baterií), ze zkušeností na skládce vím, že velmi často končí v komunálním odpadu.

Proto jsem velice uvítal vzdělávací kampaň společnosti ECOBAT s názvem ECOCHEESE (odtud název článku). Kampaň má za cíl naučit rodiny, ale i jednotlivce sbírat vybité baterie v domácnostech. K tomu má posloužit právě sběrná nádoba Ecocheese. Jde o funkční a elegantní krabičku s nadčasovým designem v několika barevných provedení. Lze ji tedy bez problémů umístit do jakéhokoliv interiéru (kancelář, domácnost). Sběr vybitých baterií se tak pro Vás stane již běžnou každodenní záležitostí. Ecocheese je zároveň nejbezpečnějším řešením, jak v domácnostech s malými dětmi zabránit náhodnému spolknutí knoflíkových baterií. Tyto případy nejsou ojedinělé a mají za následek vážné ohrožení na životě.

Proto jsem u společnosti ECOBAT objednal na zkoušku 100 ks těchto šikovných krabiček. Tyto jsou zdarma k dispozici na Městském úřadu a v kanceláři Služeb města Vejprty.

Buďte ekologičtí a mějte bezpečnější domov.

(v článku byly použity materiály ze e-stránek projektu www.ecocheesse.cz)

Rubriky: Odpady | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ekologický sýr pro domácnost