Skládka TKO České Hamry

IČ: CZU00536

Provozní doba:

Pondělí od 07,30 – do 14,30 hod.

Středa od 07,30 – do 14,30 hod.

Pátek od 07,30 – do 14,30 hod.

Rada města Vejprty svým usnesením č.358/2022 ze dne 10.10.2022 schvaluje využití skládky TKO v Českých Hamrech od 1.1.2023 pouze pro potřeby města Vejprty a smluvních firem města Vejprty.

Skládka se nachází v bývalém čedičovém lomu v Českých Hamrech (směr Kovářská za viaduktem do leva). Skládka je určena pro všechny fyzické osoby i fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Příjem odpadu je zpoplatněn dle platného ceníku.

Stavební a demoliční odpady jsou od nepodnikajících osob přijímány bez větších problémů. U zemin musí podnikatelé předložit test odpadů na nepřítomnost nebezpečných látek (tzv. Výluhový test).

Na naší skládku nesmí být ukládán odpad na bázi sádry, tzn. u stavebních odpadů především sádrokarton. Stavební odpad dále nesmí obsahovat azbest (tzn. hlavně eternit). Pakliže bude v dovezeném odpadu zjištěna přítomnost i malého obsahu azbestu, celá dodávka bude považována za nebezpečný odpad a vrácena původci na jeho náklady.

Druhotné suroviny (plasty, papír, kovy) by měly být před dovezením na skládku vytříděny např. do pytlů, nebo v případě odvozu odpadu kontejnerem umístěny tak, aby mohly být na skládce před vysypáním kontejneru jednoduše vytříděny (např. železo a polystyrénová izolace ze stavebního odpadu). Mluvíme zde o větším množství těchto surovin. Drobné kousky ve směsných odpadech, či stavební suti budou bez problému na skládce uloženy.

O každém původci a odpadu, který nebude na skládku přijat, je veden záznam a ten je zasílán Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Toto je opatření proti vzniku černých skládek.

Ceník skládka 2023

Integrované povolení