Zákonné poplatky a celková cena za skládkování

Z důvodu množících se dotazů a možných nejasností týkající se výpočtu ceny za skládkování mi dovolte vysvětlit, jak je stanovena celková cena skládkovaného odpadu.

Celková cena se skládá dle zákona 185/2001 „Zákon o odpadech“ celkem ze čtyř složek:

  1. Základní cena odpadu – jde o platbu za skládkování, kterou vybírá provozovatel skládky za uložení odpadu (cena za službu). K této ceně se přičítá DPH.
  2. Finanční rezerva – jedná se o zákonný poplatek, který provozovatel skládky musí odvést ze zákona na vázaný účet, kde se tvoří finanční rezerva pro rekultivaci skládky po ukončení provozu. U některých provozovatelů je tento poplatek již zahrnut v základní ceně. Např. u ostatních odpadů kat.č. 17 jde o částku 35 Kč/t. K této ceně se přičítá DPH.
  3. Základní poplatek – Jde o zákonný poplatek, který odvádí provozovatel skládky obci na jejímž území je skládka provozována. V případě Ostatních odpadů jde o částku 500 Kč/tunu u nebezpečných odpadů zaplatíte 1700 Kč/tunu.
  4. Rizikový poplatekJde o poplatek za ukládání nebezpečných odpadů a je příjmem Státního fondu životního prostředí jeho výše je v současné době 4500 Kč/tunu (viz. Příloha č. 6 Zákona o odpadech). Protože Skládce TKO České Hamry není ukládání nebezpečných odpadů povoleno, tento poplatek se na skládce nevybírá.

Zákonný (Základní) poplatek může být za určitých okolností odpuštěn a to v případě, že byl odpad použit jako technologický materiál pro zabezpečení skládky. V případě Skládky TKO České Hamry může tímto odpadem v současnosti být pouze odpad kat.č. 17 05 04 Zemina a kamení, tak jak nám to nařizuje platné integrované povolení bod 9.3. viz. příloha:

Odpad kat.č. 17 05 04 dále musí splňovat další podmínky, což nese další náklady. Zpravidla proto tuto možnost skládkování umožňujeme zákazníkům, kteří uloží na naší Skládku více jak 100 t odpadu (viz. Podmínka 3.1.13 Integrovaného povolení)

O tomto způsobu skládkování vždy rozhoduji po předchozím jednání a splnění všech zákonných požadavků odpadový hospodář.

Bez jeho výslovného souhlasu nesmí být materiál jako „technologický“ přijat.

Příspěvek byl publikován v rubrice Odpady. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.