Správa, údržba a provoz veřejného osvětlení

Služby města Vejprty zajišťují správu a údržbu veřejného osvětlení včetně podzemního i nadzemního kabelového vedení.

Provádí zejména:

  • pravidelné prohlídky stavu a funkčnosti veřejného osvětlení,
  • opravy a údržbu osvětlovacích bodů – výměna výbojek, tlumivek nebo celých osvětlovacích těles, ošetřuje patky sloupů z hlediska bezpečnosti a zabránění dotyku zařízení pod napětím,
  • navrhuje na základě kalkulací zásadnější opravu a údržbu osvětlovacích těles,
  • zajišťuje funkčnost spínacích bodů a rozvaděčů veřejného osvětlení,
  • zajišťuje nezbytné revize zařízení a navrhuje způsob odstranění zjištěných závad,
  • kontroluje správnost fakturace spotřebované energie.