Správa a údržba komunikací

Jedná se především o výkon těchto činností:

  • čištění komunikací pro silniční a jiná vozidla,
  • čištění komunikací pro chodce (chodníky, schody, mostky, lávky, náměstí apod.),
  • opravy povrchu komunikací, především výtluků a odstraňování všech překážek, bránících bezpečnému užívání komunikace,
  • opravy a údržba dopravního značení včetně jeho obnovy (vodorovného i svislého)
  • opravy a údržba pevných zařízení, nutných pro zajištění bezpečného užití komunikací (zábradlí, retardery apod.),
  • zajištění zimní údržby komunikací včetně zajištění schůdnosti a průjezdnosti úseků silnic,
  • údržba a čištění dešťových a horských vpustí a odvodňovacích příkopů na komunikacích a veřejných prostranství,
  • sekání trávy, ošetřování stromů a keřů podél komunikací a přihlédnutím k zajištění bezpečného výhledu.